Berättelser för Sverige

Berättelser för Sverige är ett gratis utbildningsmaterial som främjar läs- och språkinlärning i hemmet, skolan och samhället. Nu finns 40 berättelser från ursprungsmaterialet African Storybook tillgängliga med text och ljud på svenska och de andra mest vanligt förekommande språken i Sverige. Ha det så kul med berättelserna. Dela dem gärna! För berättelser for ungdomar och vuxna, gå till LIDA berättelser.