Berättelser för Sverige

Om oss

Berättelser för Sverige är en webbsida för lärare, föräldrar och andra intresserade som vill främja flerspråkighet i Sverige och på andra ställen i världen. Den utgörs av 40 översatta afrikanska historier på ett flertal språk inklusive svenska, som både används av utlandssvenska barn och invandrare i Sverige. En berättelse som läses på svenska i skolan kan också läsas av barnets föräldrar hemma på barnets andra språk eller modersmål. På detta sätt kan Berättelser för Sverige hjälpa barnet att bevara och utveckla sitt modersmål i både muntlig och skriftlig form, samtidigt som man lär sig svenska och andra språk. På samma sätt kan ljudfilerna hjälpa nybörjare koppla samman uttal och text på olika språk.

Berättelsernas ursprung

Alla 40 historier på webbsidan för Berättelser för Sverige kommer från projektet African Storybook - ett nyskapande digitalt initiativ från den sydafrikanska organisationen Saide, som arbetar med att främja läsförståelsen hos afrikanska barn. Projektet har fler än 700 berättelser på ett flertal afrikanska språk, engelska, franska, portugisiska samt ett antal andra språk. Berättelserna har en öppen licens (Creative Commons) vilket har gjort det möjligt för arbetsgruppen för Berättelser för Sverige att översätta och göra dem tillgängliga på svenska för en bredare publik, både i Sverige och utomlands. Vi är därför mycket tacksamma över att African Storybook och Saide har gjort berättelserna tillgängliga under en öppen licens.

Urval av berättelserna

Vi valde 40 berättelser av flera hundra från African Storybook med syfte att skapa en samling berättelser med olika längd och svårighetsgrad, med balans mellan det afrikanska ursprunget och teman som upplevs mer relevanta i ett internationellt sammanhang. Det finns traditionella sagor om djur såväl som moderna berättelser om livet i städer. Vissa berättelser handlar om allvarliga ämnen som ansvar och könsroller. Andra berättelser avser bara att roa. Vi hoppas att de universella budskapen som finns i berättelserna är meningsfulla för barn som lär sig svenska både i Sverige och utomlands.

Vårt team

Lena Normén-Younger

Lena Normén-Younger

Lena Normén-Younger bor i Kanada sedan 2001. Hon har doktorerat i klinisk näringslära, men har numera sadlat om och driver affärssidan på sin mans medicinska klinik. På fritiden är hon ordförande för SMUL och kursansvarig på SMUL-akademin, en distansutbildning för barn i kompletterande svenska.

Monica Bravo Granström

Monica Bravo Granström

Monica Bravo Granström bor i Tyskland sedan 2001. Hon har doktorerat i pedagogik med fokus på flerspråkiga undervisningmiljöer. Hon är chef för fortbildningsavdelningen på högskolan Pädagogische Hochschule Weingarten i södra Tyskland. Hon undervisar även i svenska på flera högskolor. Monica är sammankallande för den rådgivande kommittén i SMUL.

Erkännanden

Svenska som Modersmål UtomLands (SMUL) är en internationell intressegrupp för personer som bor utanför Sverige och som är intresserade av svenska. Vi vill stödja utlandssvenska barn med att använda och utveckla sin svenska, samt även vuxna med att bevara och utveckla deras egna svenska. SMUL skapar information och inspiration för ett flerspråkigt liv med svenska som central del.

Berättelser för Sverige har gjorts möjligt tack vare ett stort antal frivilliga; översättare, läsare, redaktörer och andra som har deltagit i processen att göra dessa berättelser tillgängliga. Vi tackar alla som har bidragit med sin tid och insats.

Stort tack till de personer som medverkade vid översättningarna: Anna Norrström Hewett, Espen Stranger-Johannessen, Emma Zarrat, Erika Braas och Helena Englund-Sarkees.

Vi är speciellt tacksamma för Storybooks Canada-projektet, som har skapat en modulär webbsida där nu även Berättelser för Sverige finns tillgängligt.

Ikoner har skapats av FontAwesome (via Fontello) och Elegant Circles.